Motordrift

- Komfortstyrning för dina solskydd
Image Viewer
Somfy erbjuder ett komplett sortiment av motorer och styrningar när du vill förbättra bostaden solavskärmning. Du behöver aldrig mer fälla ut markiserna med handkraft utan kan nöja dig med att trycka på en knapp. Du kan komplettera med sol- och vindvakt och få högsta möjliga komfort samt maximalt skydd av markisen.
Produktinformation i PDF-format.